MYBL1 (AMYB, Myb-related Protein A, Myb-like Protein 1, MGC120059, MGC120061)

MYBL1 (AMYB, Myb-related Protein A, Myb-like Protein 1, MGC120059, MGC120061)

分享
品牌: MyBioSource
pdf 下载产品说明书
用小程序,查商品更便捷
收藏
对比对比
咨询咨询
  货号:
  MBS644712-0.1mg
  一键复制
  0.1mg
  优惠券
  详情
  选择数量
  当前规格1件起购 
  配送至
  预计5-7周送达,快递: 免运费,若需干冰额外收费