ITPR2, ID (Inositol 1,4,5-trisphosphate Receptor Type 2, IP3 Receptor Isoform 2, IP3R 2m, InsP3R2, Type 2 Inositol 1,4,5-trisphosphate Receptor, Type

ITPR2, ID (Inositol 1,4,5-trisphosphate Receptor Type 2, IP3 Receptor Isoform 2, IP3R 2m, InsP3R2, Type 2 Inositol 1,4,5-trisphosphate Receptor, Type

分享
品牌: MyBioSource
pdf 下载产品说明书
用小程序,查商品更便捷
收藏
对比对比
咨询咨询
  货号:
  MBS644781-0.05mg
  一键复制
  0.05mg
  优惠券
  详情
  选择数量
  当前规格1件起购 
  配送至
  预计5-7周送达,快递: 免运费,若需干冰额外收费