ZNF263, ID (ZNF263, FPM315, ZKSCAN12, Zinc finger protein 263, Zinc finger protein FPM315, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 12)

ZNF263, ID (ZNF263, FPM315, ZKSCAN12, Zinc finger protein 263, Zinc finger protein FPM315, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 12)

分享
品牌: MyBioSource
pdf 下载产品说明书
用小程序,查商品更便捷
收藏
对比对比
咨询咨询
  货号:
  MBS644782-0.2mL
  一键复制
  0.2mL
  优惠券
  详情
  选择数量
  当前规格1件起购 
  配送至
  预计5-7周送达,快递: 免运费,若需干冰额外收费