CD20, CT (MS4A1, B1, S7, Bp35, MS4A2, LEU-16, MGC3969, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, B-lymphocyte cell-surface antigen B1)

CD20, CT (MS4A1, B1, S7, Bp35, MS4A2, LEU-16, MGC3969, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, B-lymphocyte cell-surface antigen B1)

分享
品牌: MyBioSource
pdf 下载产品说明书
用小程序,查商品更便捷
收藏
对比对比
咨询咨询
  货号:
  MBS645019-0.1mg
  一键复制
  0.1mg
  优惠券
  详情
  选择数量
  当前规格1件起购 
  配送至
  预计5-7周送达,快递: 免运费,若需干冰额外收费