Aminoacylase-1 (Amino Acylase I, ACY1, ACY-1, N-acyl-L-amino-acid Amidohydrolase)

Aminoacylase-1 (Amino Acylase I, ACY1, ACY-1, N-acyl-L-amino-acid Amidohydrolase)

分享
品牌: MyBioSource
pdf 下载产品说明书
用小程序,查商品更便捷
收藏
对比对比
咨询咨询
  货号:
  MBS645020-1mg
  一键复制
  1mg
  选择数量
  当前规格1件起购 
  配送至
  预计3-4周送达,快递: 免运费,若需干冰额外收费