OSBPL9, CT (Oxysterol Binding Protein-like 9, Oxysterol-binding Protein-related Protein 9, ORP-9, OSBP-related Protein 9, ORP9, OSBP4)

OSBPL9, CT (Oxysterol Binding Protein-like 9, Oxysterol-binding Protein-related Protein 9, ORP-9, OSBP-related Protein 9, ORP9, OSBP4)

分享
品牌: MyBioSource
pdf 下载产品说明书
用小程序,查商品更便捷
收藏
对比对比
咨询咨询
  货号:
  MBS645306-0.05mg
  一键复制
  0.05mg
  优惠券
  详情
  选择数量
  当前规格1件起购 
  配送至
  预计5-7周送达,快递: 免运费,若需干冰额外收费