FCN1 (Ficolin-1, Collagen/Fibrinogen Domain-containing Protein 1, Ficolin-A, Ficolin-alpha, M-ficolin, FCNM)

FCN1 (Ficolin-1, Collagen/Fibrinogen Domain-containing Protein 1, Ficolin-A, Ficolin-alpha, M-ficolin, FCNM)

分享
品牌: MyBioSource
pdf 下载产品说明书
用小程序,查商品更便捷
收藏
对比对比
咨询咨询
  货号:
  MBS645307-0.1mL
  一键复制
  0.1mL
  优惠券
  详情
  选择数量
  当前规格1件起购 
  配送至
  预计5-7周送达,快递: 免运费,若需干冰额外收费