Novus_Mouse Monoclonal HIF-1 alpha Antibody (H1alpha67) [Alexa Fluor® 594]_优宁维(univ)在线
Mouse Monoclonal HIF-1 alpha Antibody (H1alpha67) [Alexa Fluor® 594]
商品编码: NB100-105AF594 品牌: Novus
货号 规格 价格 库存 数量 操作
NB100-105AF594 0.1ml ¥6250.00
  -- 
- +
大包装定制
收藏
    产品介绍相关商品
    声明 :本官网所有报价均为常温或者蓝冰运输价格,如有产品需要干冰运输,需另外加收干冰运输费。